PROJEKTAS ,,MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UAB ,,RUVERA“

NR. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0010

Projekto vykdytojas (pareiškėjas)

UAB ,,Ruvera“

Projekto įgyvendinimo vieta

Šiaulių miestas

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2015 m. gegužės 25 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto vertė

2 173 729,22 €, iš jų:

ES struktūrinių fondų finansavimas – 978 178,14 €

Projekto vykdytojo indėlis – 1 195 551,08 €


Projekto tikslas – Įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje modernias technologijas.

                      Projekto uždavinys – Įmonės veikloje įdiegti modernias technologijas.

                     Projekto metu bus pastatytas naujas gamybinės paskirties pastatas, kuris bus pritaikytas vykdyti projekte numatytus veterinarinių vaistų, kosmetikos, pašarų papildų, biocidų gamybos procesus, atitinkančius reikalavimus bei investuota į tobulesnių gamybos įrengimų įsigijimą, kurie garantuos tinkamą technologinio proceso parametrų valdymą, kad būtų galima laiduoti reikiamą produkcijos kokybę ir užtikrinti reikalingus gamybos pajėgumus didesniam produkcijos kiekiui gaminti bei produktų gamybos laikui trumpinti. Įsigyta įranga pasižymės inovatyvumu, leis gaminti inovatyvius produktus makroemulsijų pagrindu. Šios investicijos sudarys galimybę gaminti kokybiškesnę produkciją, pasiūlyti didesnės pridėtinės vertės produktus esamiems ilgalaikiams klientams bei išplėsti pardavimo rinkas. Visi šie veiksniai didins įmonės produktyvumą bei konkurencingumą - didės pardavimo apimtys bei darbo našumas.