Projektas „Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą UAB ,,Ruvera“

 

UAB ,,Ruvera“ įgyvendina projektą „Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą UAB ,,Ruvera“. Projektu siekiama investuoti į dezinfekavimo priemonių gamybą UAB ,,Ruvera”, siekiant prisidėti prie COVID-19 produktų paklausos patenkinimo Lietuvoje bei Europos Sąjungoje bei prisidėti prie COVID-19 krizės sprendimo.

2020 m. pavasario COVID-19 krizės metu Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos bei pasaulio šalių buvo jaučiamas dezinfekavimo priemonių stygius, šalių įmonės nebuvo pasirengę patenkinti padidėjusios dezinfekavimo priemonių paklausos. Daugelis šias priemones gaminančių įmonių iki šiol neturi pakankamų gamybos išteklių - ypač reikalingos gamybinės įrangos. Siekiant patenkinti išaugusią dezinfekavimo priemonių paklausą šalių vyriausybės prisideda prie reikalingų investicijų. Lietuvoje šį poreikį padės spręsti ES finansavimo priemonė ,,COVID-19 produktai".

Iš šios priemonės finansuojamo projekto apimtyje per ateinančius šešis mėnesius UAB ,,Ruvera“ investuos į naują įmonės mastu, inovatyvią dezinfekavimo priemonių gamybai ir fasavimui reikalingą įrangą.

Projektas ,,Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą UAB ,,Ruvera“ prisidės prie pasirengimo aprūpinti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos tikslines grupes - privačius ir visuomeninius subjektus - priemonėmis, reikalingomis kovai su COVID -19, nes investavus į reikalingą įrangą bus sudarytos prielaidos padidinti dezinfekavimo priemonių gamybos apimtis bei išplėsti dezinfekavimo priemonių pakuočių spektrą, leisiantį pasiekti daugiau šių priemonių vartotojų grupių, gaminti aukštesnės pridėtinės vertės produktus.

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę efektyviems dezinfekciniams produktams gaminti bei pritaikyti inovatyvius sprendimus produktų formulių vystyme. Įdiegus naujas technologijas, Įmonėje bus gaminamas ir tiekiamas rinkai ne tik pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą formulę Nr. 1 dezinfekcinis skystis, bet ir nuolatiniam naudojimui specialiai sukurti inovatyvūs rankų valomieji bei dezinfekciniai geliai su odą drėkinančiomis ir apsaugančiomis medžiagomis, tokiomis kaip pantenolis (vitaminas B5) ir hialurono rūgštis.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0008 ,,Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą UAB ,,Ruvera“ vykdomas pagal Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei UAB ,,Ruvera“ lėšomis. Projekto vertė – 389 861,05 Eur. Projektui įgyvendinti skirta 311 888,84 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.


PROJEKTAS ,,MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UAB ,,RUVERA“

NR. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0010

Projekto vykdytojas (pareiškėjas)

UAB ,,Ruvera“

Projekto įgyvendinimo vieta

Šiaulių miestas

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2015 m. gegužės 25 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto vertė

2 173 729,22 €, iš jų:

ES struktūrinių fondų finansavimas – 978 178,14 €

Projekto vykdytojo indėlis – 1 195 551,08 €


Projekto tikslas – Įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje modernias technologijas.

                      Projekto uždavinys – Įmonės veikloje įdiegti modernias technologijas.

                     Projekto metu bus pastatytas naujas gamybinės paskirties pastatas, kuris bus pritaikytas vykdyti projekte numatytus veterinarinių vaistų, kosmetikos, pašarų papildų, biocidų gamybos procesus, atitinkančius reikalavimus bei investuota į tobulesnių gamybos įrengimų įsigijimą, kurie garantuos tinkamą technologinio proceso parametrų valdymą, kad būtų galima laiduoti reikiamą produkcijos kokybę ir užtikrinti reikalingus gamybos pajėgumus didesniam produkcijos kiekiui gaminti bei produktų gamybos laikui trumpinti. Įsigyta įranga pasižymės inovatyvumu, leis gaminti inovatyvius produktus makroemulsijų pagrindu. Šios investicijos sudarys galimybę gaminti kokybiškesnę produkciją, pasiūlyti didesnės pridėtinės vertės produktus esamiems ilgalaikiams klientams bei išplėsti pardavimo rinkas. Visi šie veiksniai didins įmonės produktyvumą bei konkurencingumą - didės pardavimo apimtys bei darbo našumas.