Veterinarinės paskirties insekticidas (18 tipo biocidas)

LD 100 A milteliai - priemonė skraidantiems ir ropojantiems vabzdžiams naikinti

 

Paskirtis: Tik profesionaliam naudojimui. Preparatas skirtas musėms gyvulininkystės patalpose naikinti. Insekticidas neskirtas naudoti buityje, visuomeninės paskirties vietose, augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Sudėtis: veiklioji medžiaga azametifosas (CAS Nr. 35575-96-3, EB Nr. 252-626-0) – 10 %, talkas.

Įspėjimas: Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Naudojimas: Paruoštą preparatą sunaudoti tą pačią dieną.

Purškimas: Sumaišyti 250 g miltelių su 2 l šilto vandens. Tirpalą purkšti vietose, kur daugiausia renkasi musės ( sienos, palubės, langų ir durų rėmai), taip, kad nepasiektų gyvuliai. Poveikis atsiranda po 30min.

Tepimas: Sumaišyti 250 g miltelių su 250 g cukraus ir 2 l šilto vandens. Mišinį tepti teptuku vietose, kur daugiausia renkasi musės. Procedūrą reikia pakartoti po 4 sav. arba kai poveikis susilpnėja. 24 val. po preparato panaudojimo užtikrinti tinkamą gyvulių laikymo patalpų ventiliaciją.

Saugos priemonės: Dirbant su preparatu naudoti apsaugines kvėpavimo takų kaukes, mūvėti tinkamas pirštines ir tinkamus apsauginius drabužius. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Įkvėpus, pasirūpinti, kad būtų prieinamas grynas oras. Patekus į akis, nedelsiant plauti akis dideliu kiekiu vandens apie 15 min, kreiptis į gydytoją. Prarijus, skalauti burną su vandeniu (jei asmuo sąmoningas), nesukelti vėmimo, kreiptis į gydytoją. Nieko neduoti per burną sąmonę praradusiam žmogui. Naudojant šį preparatą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Neįkvėpti dulkių.

Pakuotė: 250 g

Gamintojas: Arthur Schopf Hygiene GmbH&Co KG, Vokietija

Parašyti įvertinimą

Pastaba: Įvestas tekstas nebus išverstas.