PROJEKTAS ,,MODERNIŲTECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UAB ,,RUVERA“

NR. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0010

Projekto vykdytojas (pareiškėjas)

UAB ,,Ruvera“

Projekto įgyvendinimo vieta

Šiaulių miestas

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2015 m. gegužės 25 d. – 2017 m. lapkričio 30 d.

Projekto vertė

2 173 729,22 Eur, iš jų:

ES struktūrinių fondų finansavimas – 978 178,14Eur;

Projekto vykdytojo indėlis – 1 195 551,08 Eur.


Projektotikslas – Įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiantįmonės veikloje modernias technologijas.

                      Projekto uždavinys– Įmonės veikloje įdiegti modernias technologijas.

                      Projekto metu buspastatytas naujas gamybinės paskirties pastatas, kuris bus pritaikytas vykdytiprojekte numatytos veterinarinių vaistų, kosmetikos, pašarų papildų, biocidųgamybos reikalavimams bei investuota į tobulesnių gamybos įrengimų įsigijimą,kurie garantuos tinkamą technologinio proceso parametrų valdymą, kad būtųgalima laiduoti reikiamą produkcijos kokybę ir užtikrinti reikalingus gamybospajėgumus didesniam produkcijos kiekiui gaminti bei produktų gamybos laikuitrumpinti. Įsigyta įranga pasižymės inovatyvumu, leis gaminti inovatyviusproduktus makroemulsijų pagrindu. Šios investicijos sudarys galimybę gamintikokybiškesnę produkciją, pasiūlyti didesnės pridėtinės vertės produktusesamiems ilgalaikiams klientams bei išplėsti pardavimo rinkas. Visi šieveiksniai didins Įmonės produktyvumą bei konkurencingumą - didės pardavimoapimtys bei darbo našumas.